Całkowita liczba wyświetleń strony

piątek, 29 stycznia 2010

Im lepiej grasz w szachy, tym więcej płacisz


1.Od lat obowiązują zasady opublikowane w KOF:

13.6. Opłaty za nadanie tytułów krajowych względnie kategorii szachowych przedstawia tabela 10.
Tabela 10. Opłaty za nadanie tytułu lub kategorii centralnej.
Tytuły i kategorie krajowe Wysokość opłaty (PLN)
mistrz krajowy 70
kandydat na mistrza krajowego 60
pierwsza kategoria 50
13.7. Nadanie tytułu lub kategorii i umieszczenie stosownego zapisu w Komunikacie KEKiR PZSzach nastąpi po przesłaniu wraz z legitymacją zawodnika kserokopii dowodu wpłaty odpowiedniej stawki na konto PZSzach. Wpłaty dokonuje wnioskodawca, tj. zawodnik, jego klub, względnie WZSzach. Nadanie tytułu krajowego lub I kategorii szachowej jest uwarunkowane uzyskaniem odpowiednich norm w turniejach uwzględnionych w systemie klasyfikacji i rankingu PZSzach oraz przekazanie przez organizatora turnieju do PZSzach opłat rejestracyjnych i klasyfikacyjno-rankingowych.
2. Przewodniczący KKRiE w dobrej wierze umieszczał zapisy w komunikatach komisji oraz adnotacje w Centralnym Rejestrze PZSzach.
3. Wzywa się wszystkich zawodników do dokonania zaległych opłat za kategorie i tytuły w terminie do 15.04.2010. Po tym terminie lista zaległości zostanie opublikowana na stronie internetowej PZSzach.
4.Od dnia 19.01.2010 tytuły i kategoria pierwsza będą nadawane dopiero po wniesieniu stosownej opłaty.
5. Zawodnik , który wypełni normy na kolejny tytuł otrzyma go dopiero po uregulowaniu wszelkich zaległych opłat.
6.Wpisanie tytułu/kategorii szachowej do legitymacji nastąpi po dokonaniu bieżącej należnej opłaty oraz uregulowaniu opłat zaległych.